SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vodka vodka

Melodi: Rysk folksång

Vodka vodka is a nice drink
I will drink it every day
: I’ll make love with Russian girl(boy)friend
I’ll vomit in samovar:

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet