SnapsVisor 24

Snapsvisan: Visa till vinet

Melodi: Tulpaner från Amsterdam

Se hur vinet lyser rött liksom TULPANER FRÅN AMSTERDAM
Vinet ger var kvinnas blick en glöd som ej finns hos blyga lamm…
Alltsedan Adam uppå vin och bröd har frodats vår människostam…
Denna droppen… stärker kroppen…
Men om drycken blir för mycken
våra näsor lyser fram som TULPANER FRÅN AMSTERDAM.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet