SnapsVisor 24

Snapsvisan: Visa till septen

Melodi: Nu skall vi skörda linet

Nuskallviklämmaseptengutår
sjungaentrudiluttomdetgår.
TjosanMuhammedsnartärdetvår
julaftonärenfredag.
Klunkklunkklunkklunkklunkklunk
blandaågeblandaåge
Abrakadabraklunkjulaftonärenfredag.

Rate this post

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet