SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vinets lov

Melodi: Fjäriln vingad

När det strålar uti salen
utav glädje glans och färg.
När det gnistrar uti pokalen
utav ädla druvors märg.
Kära vänner varför dröja
med att dricka glädje till.
låt oss bortom framtids slöja
se allt skönt vi skåda vill.

Drick för allt vad livet skänker
glädjestunder, ljus och sol.
Drick för stjärnorna som blänker
över oss från pol till pol.
Drick för våren, väl du kan det
drick för värmen våren ger.
Drick för starka vänskapsbanden
drick för allt vad skönt du ser.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet