SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vinet nalkas

Melodi: Änkevalsen

Vinet nalkas
vinet nalkas
skönt och svalt.
Glasen imma
röster stimma
i vår sal,
Skål för glada minnen
skål för varje år.
Inga sårger finnas mer
när vin vi får

Läppar friska
pocka, viska
hälla den ner.
Strupar klara
sjunga, svara
häll den ner.
Utan någon krusning
händer det som sker.
Med en susning av förtjusning
hälls den ner.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet