SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vinet kommer

Melodi: Vals ur glada änkan

Vinet kommer, vinet kommer, ljuvt och sött.
Glasen skimra, röster, stimma, ögon möts.
Skål för glada minnen,
skål för varje vår.
Inga sorger finnas mer när vin vi får.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet