SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vinet det står och väntar dig

Melodi: Sju vackra flickor

Vinet det står och väntar dig,
vinet det står och väntar, hej.
Goaste drycken häromkring
ibland de drycker alla.
Grabbarna vänder sig omkring,
jäntorna de gör samma ting,
sökande efter glaset sitt.
ibland de glasen alla.

Vara vems det vara vill,
vara vems det vara vill,
jag tar det som står närmast till.
Skål på er fadderalla!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet