SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vin är gudagott att dricka

Melodi: Här är gudagott att vara

Vin är gudagott att dricka
ack, vad vindrycken dock är skön.
Dricka vin med älskad flicka
bättre än likören grön.
Humlan surrar, flickan strålar,
nu går jag och slår en drill,
lättad, törstig sedan jag skålar
i gott vin min flicka till.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet