SnapsVisor 24

Snapsvisan: Viljen I veta och viljen I förstå

Melodi: Och viljen I veta

Viljen I veta och viljen I förstå
hur svensken fått mod uti barmen.
Jo, far min han fattade glaset liksom så,
och sedan så krökte han armen.
Han bugade sig hit,
han bugade sig dit
så gladelig, så gladelig
och hällde sen supen på tarmen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet