SnapsVisor 24

Snapsvisan: Viljasången

Melodi: Och viljen I veta

Och viljen I veta och viljen I förstå
hur brännvinet kommit till världen?
Jo, Satan han försökte att Herren förmå
att frestas och vika för flärden.
Men Satan han fick tji,
och ilsken som ett bi
han gav sig iväg och i ilskan han grät
och tårarna hans – det var brännvin.

Och viljen I veta, och viljen I förstå
hur svensken får mod uti barmen?
Jo, far min han fattade glaset som så,
och sedan så böjde han armen.
Han bugade sig hit, han bugade sig dit
så gladelig, så gladelig,
och hällde sen supen i tarmen.

Alla vi veta, men ingen vill se på
hur finnen får mod itu barmen.
Flaskan han tömmer så att han knappt kan stå
– så ökas den ugriska charmen.
Sen’ slår han frugan blå
och ungarna därpå
så tar han fram sin slide-kniv
och den får sen’ länsman i barmen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet