SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vi vill ha mera järn

Melodi: Milord

:/: Vi vill ha mera järn,
vi vill ha flera järn.
Ett litet rostfritt, oböjt, destillerat järn.
Och vi ska böja järn,
och vi ska kröka järn,
så att vi har det flytande i morgon kväll…:/:

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet