SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vi skålar en och en

Melodi: Gammal vals

Vi skålar en och en
Vi skålar två och två
Vi skålar titt och tätt
Vi skålar då och då
Vi skålar alla
så vi kan tralla
la la la la
trallallala

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet