SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vi hade inga druvor

Melodi: Vi hade inga segel

Vi hade inga druvor
vi hade ingen råg.
Det enda som vi hade
var en yxa och en såg,
och så en kraftig tall
och efter tallens fall
vi kramar saften ur den
och tar den lagom kall.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet