SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vi äro kverulanter

Melodi: Vi äro musikanter

Vi äro kverulanter
I skola och salong
Vi äro snälla tanter
Med Nato och batong

Vi kan vela
Fridolin-Ohlin-oh-lej
Vi kan vela
Hamilton och Borg

Och vi kan svänga höger vänster
Höger vänster höger vänster
Ska vi svänga höger
Eller andra hållet med?
(Skål.)

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet