SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vi är från Bohuslän

Melodi: Jag är en astronaut

Vi är från Bohuslän
Vi är från Bohuslän
Vi feskar makrill
Och hôgger sten
Vi är från Bohuslän.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet