SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vattuvisa

Melodi: Kors på Idas grav

När min törst blir svår så vrider jag på kran,
och bälgar i mig H2O som fan!
Jag får spatten
utav vatten
Jag är bliven aquaman!
Bort med Skåne! Ge mig Boren, Roxen, Glan.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet