SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vårvindar friska

Melodi: Vårvindar friska

Vem sade ordet skål här vid bordet,
viskningen hördes vida omkring.
Fattom kristallen, nubben en kall en
går oss i skallen kling.
Skål alla vänner som kommit hit,
känn er som hemma, ta er en bit.
Nu lilla hutten, som går i kaputten,
skål hela tutten ‘kling’.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet