SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vårsupar friska

Melodi: Vårvindar friska

Vårvindar friska, leka och viska:
tag dig en sup i majsolens glans!
Strömkarlen spelar, sorgen fördelar
brännvinet med en viss elegans!
Andas blott djupt, ty helan nu går,
och efter helan halvan du får.
Skål mina vänner, våren vi känner,
låtom oss tappa måtta och sans!

Vårvindar friska borde snart viska
stunden är kommen att vara glad.
Spetsa ditt öra; nog kan du höra
våren är kommen, fast den är svag.
Klunkom av hjärtat, klaga ej mer
klingen med glasen; gör som vi ber.
Herrar till höger, damer till vänster.
Skål för en vår som kommer. – Gutår!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet