SnapsVisor 24

Snapsvisan: Våran kräfta

Melodi:

Våran kräfta, våran kräfta
har båd´klo och stjärt
Klon den ska vi knäcka
stjärten ska vi spräcka.
Sedan supen ner i strupen
häller vi så tvärt.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet