SnapsVisor 24

Snapsvisan: Våra vänner

Melodi: Flickan hon går i ringen

Vi skålar för våra vänner
och dom som vi känner
och dom som vi inte känner
dem skiter vi i
Skål!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet