SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vår mage älskar

Melodi: En sjöman älskar

Vår mage älskar alkohol
känn pulsarnas dunk
Vi tar vart glas och säger skål
och sväljer en klunk,
Farväl, farväl, förtjusande tår
jag hoppas att fler vi får.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet