SnapsVisor 24

Snapsvisan: Välkomstsång

Melodi: Fia Jansson

Välkomna alla vänner
som kommit på festen.
Här är vi ganska många
och fattas gör resten.
Nu skall vi börja sjunga
och fixa den persen.
Lyft på din tallrik nu
för där finns andra versen.

Låt oss i denna afton va’ nöjda och glada,
ingen av det har tagit nå’n allvarlig skada.
Ett skäl att börja skratta och stråla som solen
är att den tredje versen tas fram under stolen.

Hoppas ni nu har lärt er den här enkla visan
om hur man samlar papper och tillvaron prisar.
Än är det inte slut visans skald kan bedyra
ty under bordet finner ni vers nummer fyra.

Tänk att vår lilla visa fått upp oss i stämning
och denna lilla festen går helt utan hämning.
Med dessa enkla rim önskas trevnad med mera
nu tar vi kniv och gaffel och börjar supera.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet