SnapsVisor 24

Snapsvisan: Välkommen hit

Melodi: Göta kanal

Välkommen hit, välkommen hit,
låt oss nu skåla för vår lilla invit.
Botten nu opp snart når den topp,
sen så ser vi hur den blir i vår kropp.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet