SnapsVisor 24

Snapsvisan: Vad finns det i glaset

Melodi: Mors lilla Olle

Vad finns det i glaset, framför oss här
Jo, kära vänner det Halvan ju är.
Halvan den talar och säger som så:
bara jag slapp
att så ensam här stå

Brummeli brum brum, vem brummar där
långt neri magen visst Helan det är.
Ty den har ej hunnit undan förrän
vi kommer här
med en störtsjö igen.
Skål !

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet