SnapsVisor 24

Snapsvisan: Uti vårt Sverige

Melodi: Uti vår hage

Uti vår riksdag finns andra tyvärr
Kom valkampanj
Vill ni oss något så träffas vi där
Kom sossar och kommunister
Skogsmullar och småfascister
Men överskottsmålet är lagen här

Uti vårt Sverige där växa en del
Kom valkampanj
Kom in i blocken och spela vårt spel
Kom skolvärldens haverier
Kom nedlagda kompanier
Men minns att det är Göran Perssons fel
(Skål.)

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet