SnapsVisor 24

Snapsvisan: Uti vår mage

Melodi: Uti vår hage

Uti vår mage finns plats för den här
kom hjärtans fröjd
starke som svage dig hålla så kär
kom droppar som högt vi rosa
potatis och cellulosa
kom ljuva vår kosa
kom hjärtans fröjd.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet