SnapsVisor 24

Snapsvisan: Uti min mage

Melodi: Uti vår hage

Uti min mage en längtan mig tär.
Kom hjärtans fröjd!
Där råder en hunger, som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd!

Uti mitt hjärta en längtan mig tär.
Kom hjärtans fröjd!
Där råder en hunger, som ropar så här:
Kom famnande lena armar,
kom läppar och sköna barmar,
kom fagraste kvinnor,
kom hjärtans fröjd!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet