SnapsVisor 24

Snapsvisan: Tycker du som jag

Melodi: Tycker du som jag

Tycker du som jag så nubbar vi,
för nubben gör en glad och fri.
Vi tar en, vi tar två, vi tar tre, fyra ,fem
och så börjar vi om igen.
Sola hon går upp-och-ned
och vi bara följer med.
Tussilullanlull, när jag är full,
då är jag god som gull.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet