SnapsVisor 24

Snapsvisan: Tuting

Melodi: Här är polisen

Titta, en tuting
som mitt på bordet står!
Den visar hur man mår,
och hindrar att man går.
I bland blir det stopp,
(pause)
då kommer maten opp!
Sen finns det plats
för mera sprit
uti vår kropp!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet