SnapsVisor 24

Snapsvisan: Träspritens lov

Melodi: Längtan till landet

Fordom odlade man vindruvsranka
av vars frukt man gjorde ädelt vin.
Nu man pressar saften ur en planka
doftande av äkta terpentin.
Höj så bägaren nu, bröder och systrar,
låt den svenska skogen rinna kall
ner i strupen och om du är dyster
låt oss dricka upp en liten tall.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet