SnapsVisor 24

Snapsvisan: Träspritens lov

Melodi: Vintern rasat

Fordom odlade man vindruvsranka

av vars frukt man gjorde ädelt vin.

Nu man pressar saften ur en planka

doftande av äkta terpentin.

Höj så bägaren nu, bröder och systrar,

låt den svenska skogen rinna kall

ner i strupen och om du är dyster

låt oss dricka upp en liten tall.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet