SnapsVisor 24

Snapsvisan: Törsten rasar

Melodi: Vintern rasar

Törsen rasar uti våra strupar,
tungan hänger torr och styv och stel,
men snart vankas stora, långa supar,
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
denna nektar äkt olympens saft,
kommer oss att våra sorger glömma,
snapsen skänker hälsa, liv och kraft.

Helan tänder helig eld i själen,
halvan rosar livet som en sky,
tersen känns från hjässan ner i hålen,
kvarten gör en som en mänska ny.
Låt oss skåla med varann go.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet