SnapsVisor 24

Snapsvisan: Tjo-fa-de-rittan lambo

Melodi: Lambo

Kör: Sätt nu glaset till din mund!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Och drick ur, din fylle-fyllehund!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Se, hur dropparna i glaset rinner ned i fylleaset!
Lambo-Hej! Lambo-Hej! Tjo-fa-de-rittan Lambo!
Solo: Jag nu glaset druckit har!
Kör : Tjo-fa-de-rittan Lambo!
Solo: Ej en droppe finnes kvar!
Kör : Tjo-fa-de-rittan Lambo!
Solo: Som bevis jag nu vill vända glaset på dess rätta ända!
Kör : Lambo-Hej! Lambo-Hej! Tjo-fa-de-rittan Lambo!
Ja, hon/han kunde konsten att va en riktig fylle-fyllehund!
Låt oss gå till nästa kvinns/man och se vad hon/han förmår!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet