SnapsVisor 24

Snapsvisan: Till supen

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Till supen tager man en sill, fallera.
Men också anjovis om man vill, fallera
och om man är oviss
om sillen är anjovis
Så tar man bara några supar till, fallera.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet