SnapsVisor 24

Snapsvisan: Till rödvinet

Melodi: En gång jag seglar i hamn

En sång det är ingen sång
Om inte på samma gång
Man tar ett glas i sin hand
Och får på tand
En pärla ibland
Druva, vi varmt dig nu be
Ljuva minuter oss ge
Än är vi unga
Sjung och glamma och le.

Rate this post

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet