SnapsVisor 24

Snapsvisan: Till rödvinet

Melodi: En gång jag seglar i hamn

En sång det är ingen sång
Om inte på samma gång
Man tar ett glas i sin hand
Och får på tand
En pärla ibland
Druva, vi varmt dig nu be
Ljuva minuter oss ge
Än är vi unga
Sjung och glamma och le.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet