SnapsVisor 24

Snapsvisan: Till nubben tager man

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Till nubben så tager man en sill, fallera,
men också ansjovis, om man vill, fallera.
Men om man är oviss, om sillen är ansjovis,
så tager man bara några nubbar till, fallera.

Rate this post

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet