SnapsVisor 24

Snapsvisan: Till kaffet

Melodi: Du ska få min gamla cykel

Efter maten skall det säkert smaka bra
med en kaffetår som alla nog vill ha
och förhoppningsvis man ville
ta ett glas med nån promille
så att rösten blir stabil och riktigt gla!

Kaffe, kaffe, kaffe, konjak å likör
utan de man blir på jättefint humör
men man blir nog bra i hatten
om man sysslar hela natten
med att dicka kaffe, konjak å likör

Nationaldryck har ju alltid kaffet va’tt
ja, den bönan är en ovärdelig skatt
ingen blir av kaffe trumpen
å så kan man spå i sumpen
och se in uti sin framtid ljust å glatt.

Kaffe, Kaffe, Kaffe, Konjak å ……

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet