SnapsVisor 24

Snapsvisan: Tersen kommer

Melodi: Änkevalsen

Tersen kommer
tersen kommer
skön och sval.
Glasen imma
glasen imma
i vår sal.
Skål för glada sinnen
i vår krets honnör
Inga sorger finnas får
när tersen går

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet