SnapsVisor 24

Snapsvisan: Tappre alkoholisten

Melodi: Siste mohikanen

Då sa den tappre siste alkoholisten:
Vilda fester är ej som förut.
Vilda fester är ej som… tidigare!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet