SnapsVisor 24

Snapsvisan: Taffelbrytarvisa

Melodi: Nu grönskar det i dalens famn

Till bordets fröjd och överflöd
vi säger till sist farväl.
Av inre lycka och rosig glöd
helt stilla fylls vår själ.
Så lämna vi tillfälligtvis
det festliga bordets rund.
Men samlas åter kring punschen om en stund.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet