SnapsVisor 24

Snapsvisan: Tacka vet jag hembränningsapparaten

Melodi: Värnamovisan

Vi jämt å ständigt på ändan sitter
å glor på Facebook å blogg å twitter.
Vi klickar hit å vi klickar dit
men inte f-n kommer där nån sprit!
Skål!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet