SnapsVisor 24

Snapsvisan: Tack för maten

Melodi: Hej tomtegubbar

Nu allihopa vill vi sjunga
av fulla hjärtan och lunga
vi aldrig fått
så mycket gott
och så här bra har vi aldrig mått
när nu vi länsat alla faten
vi klämma i: Tack för maten!

Här sannerligen haver gästen
fått lite innanför västen
vi kråset smort
mer än vi bort
ja, känn på magen, om ni ej trott
Vi fyller på andnings-apparaten
och klämmer i: Tack för maten!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet