SnapsVisor 24

Snapsvisan: Svenska medelallsången

Melodi: Kostervalsen

Kom i Jungfrusund
lägg din runda säng om min vals.
Fritiof Rönnerdahl
böjde hjässan i Samborombon.
Svävande bruna ben
över daggstänkta berg fallera.
Sjung och le och Du och jag
där som lagrarna gro – SKÅL

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet