SnapsVisor 24

Snapsvisan: Svenska folket

Melodi: Södermanlands regementes marsch

Vad säger svenska folket när de får en sup ?
Jo, “ja tackar”.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet