SnapsVisor 24

Snapsvisan: Svea livgardes snapsvisa

Melodi: Svea livgardes igenkänningssignal

Svea – liv – gardist.
När togs nubben sist
Fatta nu glaset ditt
Strupen skall nu få sitt
Nu ska helan tas.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet