SnapsVisor 24

Snapsvisan: Supen immar i mitt glas

Melodi: Sverre har en liten Snopp

Supen immar i mitt glas.
Nu ska lilla supen tas.
Supen har som ändamål
att drickas upp när man säger skål

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet