SnapsVisor 24

Snapsvisan: Suparna de si

Melodi: Ach, du lieber Augustin

Suparna, de sitta
på bordet och titta,
så kommer där en drake,
en hiskelig kropp.
Munnen förfärligt stor,
blicken begärligt glor.
Suparna han dricker
se’n gladeligt opp.

Rate this post

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet