SnapsVisor 24

Snapsvisan: Suparna de si

Melodi: Ach, du lieber Augustin

Suparna, de sitta
på bordet och titta,
så kommer där en drake,
en hiskelig kropp.
Munnen förfärligt stor,
blicken begärligt glor.
Suparna han dricker
se’n gladeligt opp.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet