SnapsVisor 24

Snapsvisan: Strindberg

Melodi: Apladalen i Värnamo

När August Strindberg fick lust att supar
var inga snapsglas tillräckligt djupa
och det fick jämt underbar effekt
för hans inferno försvann direkt!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet