SnapsVisor 24

Snapsvisan: Stora glas och stora nubbar

Melodi: Höga berg och djupa dalar

Stora glas och stora nubbar
det är något för svenska gubbar
Hej hopp, vi säger inte stopp
vi skall nubba tills solen rinner opp
Hej hopp min gubbe
det är väl härligt med en nubbe.
Hej hopp min gumma
nubbarna är inte dumma.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet