SnapsVisor 24

Snapsvisan: Stopp en stund

Melodi: Räven raskar över isen

Stopp en stund med skratt och praten.
Kniv och gaffel lägg på fatet.
Seden är, att så här,
man handskas med destillatet.

Man lyfter glaset med höger hand
och trycker läpparna mot dess rand
Man dricker ur,
och grinar sur,
och väntar på resultatet.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet